Nieuws

Op woensdagmiddag 12 december heeft verkeerswethouder Bram Meijer van de gemeente Westland samen met enkele leerlingen de eerste maatregel in gebruik genomen die voortvloeit uit het grootschalige schoolroute-onderzoek uit 2011.

Prijswinnaars TotallyTraffic Award bekend!

"Een inspirerend voorbeeld voor anderen", met die woorden overhandigde Jeroen Gebben de bij TotallyTraffic Award en alles wat daarbij hoort aan de vertegenwoordigers van het Overschie College in Rotterdam.

Op 30 oktober a.s. tussen 15.00 en 20.30 uur vindt de TotallyTraffic TOP plaats.

Vijf jaar na de start van het programma TotallyTraffic in Zuid-Holland kunt u kennis nemen van de nieuwste inzichten rond de ontwikkeling van jongeren en van de nieuwste TotallyTraffic producten. Ook is er volop gelegenheid om de ervaringen en ideeen rond verkeersveiligheid en verkeerseducatie te delen.

De bijeenkomst is bedoeld voor docenten en managers van scholen, bestuurders en ambtenaren Verkeer en Onderwijs gemeenten, accountmanagers en gastdocenten TotallyTraffic, schoolagenten en andere geïnteresseerden. Het volledige programma komt in september op deze website te staan.

Op donderdag 4 oktober heeft mevrouw Oelen, adjunct-directeur van het ProNovaCollege in Schiedam de Aanmoedingsprijs in ontvangst genomen.

Op 24 mei zijn in Barendrecht acht bestuurlijke ambassadeurs begonnen met hun missie het streven naar nul ernstige verkeersslachtoffers actief uit te dragen in Zuid-Holland.

De module De Veilige Fiets is vereenvoudigd en veel leuker vormgegeven. Leerkrachtenhandleiding en leerlingwerkbladen zijn eenvoudig te downloaden op de module-pagina!

Duidelijk in beeld wat de doelen zijn van de praktische oefeningen uit Voortgezet Fietsvaardig?