Gastlessen

De TotallyTraffic lessen worden deels door professionele gastdocenten gegeven. Zij hebben de expertise in een bepaalde werkvorm (bijvoorbeeld theater) of inhoudelijke kennis die voor de uitvoering van de module noodzakelijk is. Een school die aan de slag gaat met de TotallyTraffic gastdocenten kan er dus verzekerd van zijn gekwalificeerde mensen in huis te halen.

De gastlessen lopen uiteen van de unieke “Jongeren-voor-Jongeren lessen” *peer-to-peer* van Stichting TeamAlert tot een cabaretvoorstelling met panelgesprek door een theatermaker-voormalig docent en praktijklessen over de dode hoek van vrachtwagens door een getrainde groep chauffeurs van rijscholen.

In sommige gevallen is het wenselijk, dat de docent van school de gastlessen voorbereidt en / of nabespreekt met de leerlingen. De accountmanager of de uitvoerder van de lessen maakt hierover afspraken met de school. Minimaal verwachten wij dat de eigen leerkrachten bij de lessen aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden tijdens de lessen.

Modules gastlessen

Voortgezet Fietsvaardig

De module Voortgezet Fietsvaardig bevat een aantal parcoursen met praktische motorische vaardigheidsoefeningen, bijvoorbeeld het fietsen in groepen en fietsen met één hand aan het stuur. Meer informatie...

Knalrood

KnalRood is een twee uur durend voorlichtingsprogramma voor jongeren van 10-13 jaar. Twee machinsten in uniform bezoeken de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Doel van de voorlichting is het bespreekbaar maken van spelen langs de spoorbaan, stoerdoenerij en onbezonnen en gevaarlijk gedrag op en nabij de spoorbaan en overgang. Meer informatie...

De Nieuwe Route

De Nieuwe Route bestaat uit lessen met verwerkingsopdrachten rond de knelpunten op de school-thuisroute. Reflectie op hun eigen gedrag in deze verkeerssituaties staat centraal. Leerlingen fotograferen en analyseren knelpunten, maken een rap over knelpunten en verkeersgedrag of maken een maquette met een verbeteringsidee. Meer informatie...

Fiets zonder Beats

Bellen terwijl je op je fiets onderweg bent? Waarom zou je het niet doen? Tijdens deze gastles van Veilig Verkeer Nederland bespreken én ervaren de leerlingen aan de hand van een aantal vragen en film- en geluidsfragmenten welke risico's bellen, sms'en en muziek luisteren op de fiets met zich kunnen brengen. Meer informatie...

Openbaar Vervoer (maatwerkversie)

Door zich te verdiepen in krantenberichten over ongelukken of in een casus op maat van de school worden leerlingen zich bewust van de ongevallen die in en rond het openbaar vervoer kunnen gebeuren. Meer informatie...

De Dode Hoek

De module kent een theorie- en een praktijkles. Bij de theorieles wordt onder andere gebruik gemaakt van een stripverhaal. In de praktijkles krijgen de leerlingen bezoek van een chauffeur met zijn vrachtwagen. Meer informatie...

LamaZien

De module LaMaZien gebruikt een heel andere werkvorm om te praten over (risicovol) gedrag in het verkeer. Door middel van theatersport worden de leerlingen zich bewust van gevaarlijke situaties en gedrag in het verkeer. Meer informatie...

RoadTrip

Bij RoadTrip ontdekken leerlingen op een heel realistische manier hoe zij ongelukken voorkomen. De leerlingen krijgen een filmscript voor hun neus waarin een ongeval plaatsvindt. Meer informatie...

Kruispunt

In het decor van een kruispunt en onder leiding van een professionele debatleider gaan jongeren met elkaar in discussie aan de hand van stellingen over gedrag in het verkeer. Meer informatie...

Zeven Sloten

Voormalig docent maatschappijleer en cabaretier Johan Cahuzak is door de wol geverfd als het gaat om het aanspreken van jongeren rondom gedrag in het verkeer. In zijn voorstelling Zeven Sloten passeren thema's als alcohol en drugs, de dode hoek en het omgaan met verwachtingen van leeftijdgenoten de revue. Meer informatie...

Alcohol Drugs en Verkeer

Voor deze module bezoeken voorlichters uit de gezondheidszorg en verslavingspreventie de school. Zij geven twee gastlessen, waarin zij leerlingen kennis bijbrengen over van de werking van alcohol en drugs op het lichaam. Meer informatie...

Moondog

Moondog is een voorlichtingsprogramma bestemd voor jongeren van 14-18 jaar. Twee hoofdconducteurs in uniform bezoeken tweede, derde en vierdejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs, met als doel de (mogelijke) gevolgen van agressie en groepsgedrag bespreekbaar te maken onder deze doelgroep. Meer informatie...

Streetbeat

Bij het project Streetbeat gaan leerlingen in klassikaal verband de discussie met elkaar aan over verkeersveiligheid. Hierbij wordt de klas opgedeeld in twee groepen die een standpunt toegewezen krijgen. Elke stelling wordt ingeleid met een filmpje en tussen de debatrondes door zijn verschillende interactieve onderdelen toegevoegd, zoals een korte kennisquiz. Meer informatie...

Studio Flits!

Tijdens Studio Flits! gaan leerlingen van de praktijkschool aan de slag met verschillende verkeerssituaties en denken ze na over hun eigen gedrag in het verkeer. De klas wordt opgedeeld in drie groepen die een voor een de TeamAlert fotostudio in duiken. Meer informatie...