Modules

Alcohol en Drugs (versie eigen docent)

Onderwerp:
 • Verkeersgedrag algemeen
 • Algemeen verkeersveiligheid
 • Alcohol en drugs
Werkvorm:
 • Reflectie op gedrag
 • Kunstzinnig - creatief
 • Kennis
Uitvoerende:
 • Eigen schooldocent

Dat alcohol en drugs gevaarlijk zijn in het verkeer weet iedereen. Welke invloed ze precies hebben leren tweede- en derdejaars leerlingen met deze module.

De doelen van de les zijn, dat leerlingen

 • zich bewust worden van de gevaren van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer,
 • de werking van alcohol en drugs op de hersenen en het effect hiervan op het verkeersgedrag kennen
 • voorbeelden kunnen noemen van mogelijke situaties waarin ze terecht komen
 • alternatieven kunnen bedenken om veilig thuis te komen

Bij de module zit een korte praktische opdracht, waarbij leerlingen een voorlichtingscampagne bedenken voor tieners. Eventueel kan de campagne thuis of in een tweede les worden uitgewerkt en op school getoond, bijvoorbeeld via de schoolwebsite.

De les sluit aan op de modules Alcohol en drugs (gastdocent), Kruispunt en Zeven Sloten

Downloads

Aanvragen

U kunt deze en de andere Doe-het-zelf-modules met Vet Veilig films aanvragen via deze link.

Uw regiocontactpersoon

Bent u geïnteresseerd in deze modules? Neem dan contact op met de contactpersoon in uw regio.