Modules

Gedrag en kennis jonge weggebruiker

Onderwerp:
  • Verkeersgedrag algemeen
  • Schoolroutes en -omgeving
  • Algemeen verkeersveiligheid
Werkvorm:
  • Reflectie op gedrag
  • Kunstzinnig - creatief
  • Kennis
Uitvoerende:
  • Eigen schooldocent

In deze les wordt aandacht besteed aan de (gedrags)regels. Welke plek hebben de leerlingen in het verkeer en welk gedrag hoort daarbij? In de film met Max en Roos komen onder andere het inschatten van rijsnelheden van andere weggebruikers en bellen op de fiets aan de orde.

De doelen van deze les zijn dat leerlingen weten wat de risico’s in het verkeer zijn en dat ze kunnen beargumenteren welk gedag (van zichzelf en van andere verkeersdeelnemers) ze gevaarlijk vinden.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een praktijkopdracht bij deze module: van het maken van een stripverhaal tot het maken en bespreken van een mindmap over verkeersgedrag.

Deze les sluit aan op de modules Knalrood, LamaZien, Roadtrip, Zeven Sloten, De Veilige Fiets en Voortgezet Fietsvaardig.

Downloads

Aanvragen

U kunt deze en de andere Doe-het-zelf-modules met Vet Veilig films aanvragen via deze link.

Uw regiocontactpersoon

Bent u geïnteresseerd in deze modules? Neem dan contact op met de contactpersoon in uw regio.