Modules

Module-1-DHZ-1-Routes-thmb

Schoolthuisroute

Onderwerp:
  • Verkeersgedrag algemeen
  • Schoolroutes en -omgeving
Werkvorm:
  • Reflectie op gedrag
  • Kennis
Uitvoerende:
  • Eigen schooldocent

In deze module voor brugklassers en tweedejaars leerlingen staat het gedrag van de leerlingen zelf en dat van andere weggebruikers centraal. De leerlingen krijgen een film te zien over Max en Roos. Tijdens hun fietstocht naar school komen onderwerpen al goede verlichting, dode hoek, afleiding in het verkeer en naast elkaar fietsen aan de orde.

Het doel van de les is, dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen gedrag en dat van andere verkeersdeelnemers op hun schoolthuisroutes. Ze ervaren en doen kennis op rondom verschillende thema's die voor de schoolthuisroute van belang zijn, zoals het juist toepassen van de verkeersregels, het inschatten van het gedag van andere weggebruikers en het herkennen van gevaarlijke punten.

In de klas discussiëren de leerlingen over een gevaarlijke verkeerssituatie in de schoolomgeving. Ze geven aan wat eraan gedaan kan worden om de situatie veiliger te maken en wat ze daar zelf aan kunnen doen.

De les sluit aan op de modules Dode Hoek, Voortgezet Fietsvaardig, De Nieuwe Route en Meneer Sanders leert fietsen

Downloads

Aanvragen

U kunt deze en de andere Doe-het-zelf-modules met Vet Veilig films aanvragen via deze link.

Uw regiocontactpersoon

Bent u geïnteresseerd in deze modules? Neem dan contact op met de contactpersoon in uw regio.