Modules

strip Studio Flits!.thumbnail

Studio Flits!

Onderwerp:
  • Verkeersgedrag algemeen
  • Algemeen verkeersveiligheid
Werkvorm:
  • Samenwerkend leren
  • Reflectie op gedrag
  • Praktijk
  • Kunstzinnig - creatief
Uitvoerende:
  • Gastdocent

Tijdens Studio Flits! gaan leerlingen van de praktijkschool aan de slag met verschillende verkeerssituaties en denken ze na over hun eigen gedrag in het verkeer. De klas wordt opgedeeld in drie groepen die een voor een de TeamAlert fotostudio in duiken.

Onder leiding van de educatieve medewerkers van TeamAlert beelden de jongeren verschillende typen van gedrag in het verkeer uit, zoals door rood licht rijden. Met de foto's creëren de leerlingen hun eigen fotostrip en bedenken ze zelf teksten bij ieder plaatje in de strip.

Als alle strips af zijn, worden de strips en de verkeerssituatie per groepje besproken op de computer. Zo zijn de leerlingen op een actieve en leuke manier bezig met verkeersveiligheid.De fotostrips worden op de website gezet zodat de jongeren deze later nog een keer kunnen bekijken en opnieuw in aanraking komen met de boodschap.

Download

Uw regiocontactpersoon

Bent u geïnteresseerd in deze modules? Neem dan contact op met de contactpersoon in uw regio.